Etxebizitza, Hirigintza Plangintza eta Kudeaketa arloak lehen urratsak eman ditu Barakaldoko bizitegi-merkatu tenkatuko eremuetan

Etxebizitza, Hirigintza Plangintza eta Kudeaketako zinegotzi Juan Antonio Pizarro lehen urratsak ematen ari da Barakaldon bizitegi-merkatu tenkatuko eremuak ezartzeko, aztertu ondoren. Pedro Sánchezen Gobernuak bultzatutako Etxebizitza Legearen barruko ekimen bat da, barakaldarrei etxebizitza eskuratzeko erraztasunak emateko lege-tresnak aktibatzea ahalbidetuko lukeena; adibidez, errentatzaileentzat alokairu eskuragarria sustatzeko zerga-abantailak ezarriko lirateke, baita alokairu-prezioei eusteko eta jaisteko mekanismoak ere.

«Dagoeneko bi koordinazio-bilera egin dira Iñaki Arriola sailburuak zuzentzen duen Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailarekin, jarduteko modua antolatzeko», jakinarazi du Pizarrok. Gogoratu behar da Udalbatzak duela gutxi mozio bat onartu zuela Barakaldo edo udalerriaren zati bat bizitegi-merkatu tentsionatu gisa izendatzeko eskatzeko. Hala ere, zinegotziak orduan azaldu zuen bezala, Legeak ezartzen du beharrezkoa dela aldez aurreko azterketa zorrotza egitea.

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailak ezarri du udalen eskaera formalekin batera azterlan bat aurkeztu behar dela, udalak bi irizpide hauetako bat, gutxienez, betetzen duela justifikatzeko: hipotekaren edo alokairuaren kostuaren eta oinarrizko gastu eta horniduren batez besteko karga etxekoen unitateen batez besteko diru-sarreren % 30 baino handiagoa izatea, eta etxebizitzaren erosketa- edo alokairu-prezioak aurreko bost urteetan KPIa baino ehuneko hiru puntu gehiagoko hazkunde metatua izan izana, gutxienez.

Horrela, Barakaldoko Etxebizitza, Hirigintza Plangintza eta Kudeaketa Arloak justifikazio-memoria bat aurkeztuko du, datu objektiboekin eta etxebizitza-horniduraren arrisku berezian oinarrituta. Memoriak alokairuko eta salmentako prezioen adierazleak jaso beharko ditu, bai eta horien bilakaera eta etxekoen unitateetan eskuragarri dagoen errentaren adierazleak eta horien bilakaera ere, besteak beste. Bizitegi-merkatu tenkatuko eremuen eremua ere mugatu beharko da, eta hiru urterako ekintza-plan bat egin beharko da, bai eta ekintzak ezartzeko kronograma edo egutegi bat ere.

Planak desorekak zuzentzea bilatuko du, honako eremu hauetan jarduketak eginez: administrazioen eta sektore pribatuaren arteko lankidetza etxebizitza eskuragarrien eskaintza sustatzeko, laguntza espezifikoak edo alokairuaren edo salmentaren prezioei eusteko edo horiek murrizteko finantzaketa-neurriak, eta pizgarri fiskalak.

DATUEN ANALISIA ETA BILKETA

«Datuak aztertzeko eta biltzeko aukerarik onena baloratzen ari gara. Datuak benetakoak eta ahalik eta «finenak» izan behar dira, baliabide posibleak saihesteko. Bada protokolo-dokumentu bat Euskal Autonomia Erkidegoan merkatu tenkatuko bizitegi-guneen deklarazioa arautzen duen Estatuko Etxebizitza Legearen 18. artikuluan aurreikusitakoa betetzeko, eta horretan oinarrituta egingo da azterketa «, azaldu du Pizarrok.

Juan Antonio Pizarrok gogorarazi du 2019ko irailaz geroztik Etxebizitza, Hirigintza Plangintza eta Kudeaketa arloa lanean ari dela herritar guztiek, bereziki gazteek, etxebizitza duin bat eskura dezaten. Horretarako, bada «tresna zoragarri bat», Eretza hirigintza-kudeaketarako sozietatea.

Izan ere, Barakaldok ez du zerikusirik etxebizitza duin bat eskuratzerik ez izatearekin dagoen gizarte-arazoarekin; arazo horrek gazteei eragiten die bereziki, etxebizitzaren prezioak eta lan-baldintzak emantzipatzeko oztopo baitira. «Etxebizitza-proiektu berri bat hastea erraztu nahi dugu, etxebizitza bat jabetzan edo alokairuan hartuta», azpimarratu du.