Etxebizitza, Hirigintza Plangintza eta Kudeaketa arloa aurrera doa Barakaldon Etxebizitzaren Legearen onurak aplikatzeko izapideetan

Espainiako Gobernuak bultzatutako Etxebizitzaren Legean jasotako onurak aplikatzeko izapideak aurrera doaz Barakaldon. Carlos Fernández bigarren alkateordeak eta Juan Antonio Pizarro Etxebizitza, Plangintza eta Hirigintza Kudeaketako zinegotzi delegatuak gaur jakinarazi dutenez, abian dira Etxebizitza Merkatu Tenkatuko Eremuak ezartzeko lan teknikoak.

Arloak enpresa espezializatu bat kontratatu du lan horiek egiteko, hiru hilabetean prest egon daitezen. «Bizitegi Tentsionatuko Merkatu Eremuen deklarazioak barakaldarrei etxebizitza eskuratzeko erraztasunak emateko legezko tresnak aktibatzea ahalbidetuko luke; adibidez, zerga-abantailak ezarriko lirateke, PFEZa murriztuko litzateke errentatzaileentzat, eta baita alokairuaren prezioei eusteko eta jaisteko mekanismoak ere», gogorarazi du Carlos Fernándezek.

Lanak hiru fasetan banatzen dira. Lehenengoa Barakaldoko bizitegi-merkatuaren egoerari eta etxebizitzarako irisgarritasun-mailei buruzko diagnostiko zehatza egitea da. Ondoren, bigarren fasean, justifikazio-memoria bat idatziko da, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailak Etxebizitza Merkatu Tenkatuko Eremuak deklaratzeko prozedura hasteko. Era berean, enpresak hiru urterako neurrien ekintza-plan espezifiko bat proposatuko du, etxebizitza eskuratzean antzemandako gabeziak lehengoratzeko.

Azkenik, hirugarren fasean, Eusko Jaurlaritzari eskatzen zaionetik behin betiko deklaraziora eta dagokion argitalpenera arte behar den administrazio-espedientean laguntzeko eta aholkuak emateko lanak sartzen dira.

Planak desorekak zuzentzea bilatuko du, honako eremu hauetan jarduketak eginez: administrazioen eta sektore pribatuaren arteko lankidetza etxebizitza eskuragarrien eskaintza sustatzeko, laguntza espezifikoak edo alokairuaren edo salmentaren prezioei eusteko edo horiek murrizteko finantzaketa-neurriak, eta pizgarri fiskalak.

Gogoratu behar da Udalbatzak duela gutxi mozio bat onartu zuela Barakaldo edo udalerriaren zati bat Bizitegi Merkatu Tenkatuko Eremu izendatzea eskatzeko. Hala ere, Juan Antonio Pizarrok azaldu duen bezala, Legeak ezartzen du beharrezkoa dela aldez aurreko azterketa zorrotza egitea, eta, horregatik, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailak prozedura jakin bat ezarri du udalentzat, adierazpen hori onartzeko.

«ETXEBIZITZA-ESKARIA ETA -PREMIA DUEN EREMUA»

Pizarrok jakinarazi du, bestalde, enpresa espezializatu bati eskatutako lanek aztertuko dutela Barakaldo edo udalerriaren zati bat «etxebizitza-eskaera eta -premia egiaztatutako eremutzat» jo daitekeen, 149/2021 Dekretuan (jenderik gabeko etxebizitzei eta Euskadin etxebizitza gizartean betetzeko neurriei buruzkoan) ezarritakoaren arabera.

«Horrek aukera emango liguke beste neurri interesgarri batzuk hartzeko, hala nola alokairuaren merkatura etxebizitza hutsak ateratzea jabea babesten duten programekin, hala nola Bizigune. Horrek eskaintza handituko luke eta seguru asko prezio merkeagoak bultzatuko lituzke «, azaldu du Etxebizitza, Hirigintza Plangintza eta Kudeaketako zinegotziak.

«Etxebizitza-eskaera eta -premia egiaztatua duen eremu» deklarazio hori Bizitegi Merkatu Tentsionatuko Zonen osagarria da.