Emakumeek gizonek halako bi kontratu sinatu zituzten 2023an, baina langabezia-tasa are 4 puntu handiagoa da, Inguralderen txosten sozioekonomikoaren arabera

Azken urteotan ohikoa den bezala, Inguraldek M8aren ospakizuna baliatu du lan-merkatuaren errealitateari buruzko datu berriak emateko -eta beste kontzeptu garrantzitsu batzuenak, hala nola hezkuntza eta errenta pertsonalarenak-, gizonen eta emakumeen arteko konparazioarekin. Eguneratutako informazioa Inguralderen webgunean kontsultatu eta deskargatu daiteke, «Barakaldo zifretan» ataleko «Perspectiva de Género» atalaren barruan.

Barakaldoko lan-merkatuan genero-aldeak indarrean jarraitzen du, nahiz eta Inguraldek erregistratutako adierazle batzuetan hobekuntzak izan diren, hala nola sinatutako kontratuen kopuruan. Hala jasotzen da Inguraldek bere web orriko «Barakaldo zifretan» atalean ematen duen «Perspectiva de Género» izeneko txostenean. Txosten hori eguneratu berri da M8ko ospakizunarekin batera, Barakaldoko emakumeak eremu sozio-ekonomikoan duen egoeraren benetako argazkia eskaintzeko.

Oro har, lan-eremuan gizonen eta emakumeen arteko aldeak adierazgarriak dira lehenengoen alde, sinatutako kontratuen kasuan izan ezik. Lanbideren estatistiken arabera, 2023an 1.848 kontratu sinatu ziren; horietatik 1.157 emakumeenak izan ziren eta 691 gizonenak. Datu horrek, ordea, emakumeen aldi baterako kontratuen tasa altua jasotzen du, 874 kontratu aldi baterakoak izan baitziren.

Era berean, nabarmendu behar da langabezia-tasak nabarmen handiagoa izaten jarraitzen duela emakumeen kasuan, emakumeek % 14,04ko indizea jasaten baitute, eta gizonek, aldiz, % 10,25ekoa.

Azterlanaren beste datu esanguratsu batzuen arabera, gaur egun Barakaldon emakume gehiago dago gizonak baino (52.411 eta 49.171, hurrenez hurren), eta, zenbaki errealetan, emakumeek ere gehiago pairatzen dute langabezia (3.472 langabe eta 2.530 langabe). Aldea askoz handiagoa da errenta pertsonalaren kasuan; izan ere, emakumeen batez bestekoa 15.000 eurotik gorakoa da, eta gizonena 24.600 eurokoa.

Berritasun gisa, aurten ataleko adierazle guztiak aldatu dira eta aldagai berriak sartu dira; beraz, gaur egun 234 erreferentzia-adierazle kontsulta daitezke. Datuak 4 atal handitan banatuta daude: Biztanleria, Lan Merkatua, Batez besteko Errenta Pertsonala eta Hezkuntza Maila. Informazio guztia generoaren arabera segmentatuta dago, eta 2022 eta 2023 urteen arteko konparazioarekin.

Halaber, Inguraldek eguneratu egin du «Barakaldo en Cifras con perspectiva de género» txostena, esteka honetatik pdf-an deskarga daitekeena. Txosten honek grafikoen bidez jasotzen du Behatoki Sozioekonomikoaren azterlanen bidez lortutako informazio nagusia.

Eguneratze-lan hori duela zenbait urtetik egiten ari da Emakumearen Eguna – 8M dela eta, eremu sozio-ekonomikoan emakume barakaldarraren errealitatea ikusarazteko eta neurri zuzentzaileak behar bezala aplikatzen laguntzeko.